“ฟานไดค์”ถูกถามว่าแข้งที่รับมือยากสุดคือใคร

     “เวอร์จิล ฟ…